pátek 6. října 19. 00 hodin

Odeřská kapela Výměna 73, která vznikla v průběhu roku 2013.

Hraje hlavně pro radost. V začátcích se zabývali písněmi přejatými, v současnosti mají ve svém repertoáru i zcela

 vlastní skladby. Co se týče žánrů, nedá se určit až tak vyhraněný styl. 

Takže hlavně hrají převážně mezi folkem a country 

.