Výstava

.Retrospektivní výstava díla akad. malířky Jindry Husárikové

V této kolekci najdete průřez autorčiny tvorby od padesátých let až po dvacátá léta.

11. října folková kapela Pološero


podzim vokální skupina Po-Po-Trio


6. prosince Poslední vagon


19. prosince Silbegrim