Zastoupení ve sbírkách


Galerie umění Karlovy Vary
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie výtvarného umění v Chebu 
Galerie výtvarného umění v Mostě
Západočeská galerie v Plzni
Muzeum města Brna
Národní galerie v Praze
regionální muzeum v Teplicích